close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZEWODNICTWO POLSKI W KM

 • Młotek Przewodniczącego Komitetu Delegatów Ministrów Rady EuropyPolska przewodniczyła Komitetowi Ministrów Rady Europy od 10 listopada 2004 do 17 maja 2005 roku.

   

  Funkcję Przewodniczącego Komitetu Ministrów pełnili Ministrowie Spraw Zagranicznych RP - Włodzimierz Cimoszewicz, a następnie (od stycznia 2005 r.) Adam Daniel Rotfeld. Przewodniczącym Komitetu Delegatów Ministrów był Ambasador Ambasador Krzysztof Kocel jako Przewodniczący Komitetu Delegatów Ministrów Rady EuropyKrzysztof Kocel, Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy w Strasburgu.

   

  Priorytety polskiego przewodnictwa obejmowały następujące cele: 

   
  • Umacnianie jedności kontynentu europejskiego
  • Umacnianie praw człowieka
  • Promowanie dialogu międzykulturowego jako niezbędnego warunku tolerancji i rozwiązywania sporów
  • Rozwijanie demokracji lokalnej i współpracy transgranicznej
  • Przezwyciężanie trudnych problemów przeszłości w Europie

  Sala Komitetu Ministrów w Radzie EuropySzczególnym priorytetem polskiej prezydencji było przygotowanie Trzeciego Szczytu Szefów Państw i Rządów Rady Europy, który odbył się w maju 2005 r. na zakończenie półrocza polskiego przewodnictwa. Przygotowania do Trzeciego Szczytu obejmowały zarówno kwestie organizacyjne realizowane w Warszawie, jak też negocjowanie dokumentów Szczytu w Strasburgu. Pracom tym przewodniczyli przedstawiciele Polski.

   

  Program polskiej prezydencji obejmował również organizację licznych innych wydarzeń, konferencji i seminariów Rady Europy. Polska przygotowała również na to półrocze bogaty program wydarzeń kulturalnych.

   

  Polska przekazała prezydencję Komitetu Ministrów Portugalii na zakończenie Trzeciego Szczytu RE w Warszawie.

   

  Przewodnictwo Polski w RE (pdf)

  Priorytety polskiego przewodnictwa w RE (ang.)

  Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych RP, Włodzimierza Cimoszewicza na temat priorytetów polskiego przewodnictwa (ang.)

  Wywiad z Ministrem Spraw Zagranicznych RP, Włodzimierzem Cimoszewiczem

  Seminaria i konferencje w czasie polskiej prezydencji w RE

  Oficjalna strona polskiego przewodnictwa w Radzie Europy

   

  Dowiedz się więcej: 

  Program wydarzeń kulturalnych w czasie polskiego przewodnictwa

  Najważniejsze wydarzenia w czasie polskiej prezydencji w RE

  Konferencja ministrów kultury RE z okazji 50 rocznicy Europejskiej Konwencji Kulturalnej (ang.)

  Konferencja nt. bezpieczeństwa pacjenta (ang.)

  Konferencja ministrów spraw wewnętrznych RE nt. walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością (ang.)

  Trzeci Szczyt RE

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: