close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLSKA W RADZIE EUROPY

 • Polska przyjęta została w poczet członków Rady Europy w dniu 26 listopada 1991 r. Stało się to możliwie dzięki przemianom demokratycznym, jakie zachodziły w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej od 1989 r.

   

  Od tamtej pory Polska jest aktywnym członkiem Organizacji, zaangażowanym w promocję praw człowieka, demokracji oraz rządów prawa. Polska stara się służyć w tym względzie dobrym przykładem dla kolejnych państw wstępujących na drogę przemian demokratycznych.

   

  Polska przewodniczyła Komitetowi Ministrów Rady Europy od 10 listopada 2004 r. do 17 maja 2005 r. Na zaproszenie Polski w maju 2005 r. Warszawa gościła Trzeci Szczyt Szefów Państw i Rządów RE, który do dziś wyznacza podstawowe kierunki działalności Organizacji.

   

  Polska jest stroną ponad 85 Konwencji RE, na czele z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

   

  Rada Europy jest stale obecna w Warszawie - najpierw poprzez Biuro Informacji RE, a od 14 czerwca 2011 r. poprzez Biuro RE przy OBWE i Wspólnocie Demokracji.

  Siedziłaba Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Radzie Europy w Strasburgu

   

   Siedziłaba Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Radzie Europy w Strasburgu

   

   

  Polak - Wojciech Sawicki - sprawuje jedno z najwyższych stanowisk w Sekretariacie RE: jest Sekretarzem Generalnym Zgromadzenia Parlamentarnego RE.

   

  Przypadającą w 2011 roku 20-tą rocznicę członkostwa w Radzie Europy Polska uczciła organizując w Warszawie konferencję oraz specjalną wystawę pamiątkową. Uroczystości te uświetnił swą obecnością Sekretarz Generalny RE T. Jagland. Wystawa nt. 20 lat członkostwa w Radzie Europy została też zaprezentowana w dniu 3 października 2011 r. w siedzibie Rady Europy.

   

  Przystąpienie Polski do Rady Europy (pdf)

  Polskie dążenie do wolności i demokracji (pdf)

  Wizyty przedstawicieli władz polskich w Radzie Europy (pdf)

  Pierwsze wizyty przedstawicieli RE w Polsce (pdf)

  Wizyty przedstawicieli RE w Polsce cd. (pdf)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: