close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLSKA PRZED ETPCZ

 • Budynek Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w StrasburguPolska jest stroną Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności od 19 stycznia 1993 r. Później przystąpiła również do kilku Protokołów do Konwencji.

   

  Na podstawie Konwencji osoby mogą kierować skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na naruszenie przez Polskę ich praw określonych w Konwencji.  

   

  Rząd RP jest reprezentowany w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Funkcję tę pełni obecnie Justyna Chrzanowska.  Budynek Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

   

  Od 2007 r. w Polsce działa międzyresortowy Zespół ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zajmuje się m.in. wykonywaniem wyroków Trybunału wobec Polski. dowiedz się więcej >>>

   

  Polskie sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (pdf)

  Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce

  Link do strony Pełnomocnika MSZ ds. postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka

  Polska przed ETPCz - profil

  Informacja nt. wykonywania wyroków ETPCz przez Polskę

  Formularz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

   

  Dowiedz się więcej

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: