close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLACY W ORGANACH RADY EUROPY

 • Komitet Ministrów REFlaga Polski przed Radą Europy

   

  Minister Spraw Zagranicznych RP, Pan Jacek Czaputowicz, jest członkiem Komitetu Ministrów RE.

  Strona Ministra Spraw Zagranicznych RP

   

   

  Zgromadzenie Parlamentarne RE

   

  W skład polskiej delegacji parlamentarnej do ZPRE wchodzi 12 przedstawicieli Sejmu i Senatu RP oraz ich 12 zastępców. Na czele polskiej delegacji stoi Pan Poseł Włodzimierz Bernacki, który wchodzi również w skład Biura ZPRE. 

  Polska delegacja parlamentarna do Zgromadzenia Parlamentarnego RE

   

   

  Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych RE

   

  W skład polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych wchodzi 12 przedstawicieli oraz ich 12 zastępców, reprezentujących samorządy lokalne i regionalne w Polsce. Przewodniczącym polskiej delegacji jest Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
  Polska delegacja do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych

   

   

  Europejski Trybunał Praw Człowieka

   

  Polskim sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest Prof. Krzysztof Wojtyczek, który objął tę funkcję od 1 listopada 2012 r. na 9-letnią kadencję.

   

  Pani Justyna Chrzanowska  pełni funkcję Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

   

   

  Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy

   

  Pani Anna Rurka jest Przewodniczącą Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy (INGO Conference).

   

   

  Inne organy i komitety RE

   

  Minister Witold Bańka jest członkiem Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej (WADA)

  Minister Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, jest członkiem Komisji Weneckiej od marca 2018 r. Zastępcą członka jest Prof. Mariusz Muszyński.

  Prof. Elżbieta Karska, jest członkiem i wiceprzewodniczącym Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) z ramienia Polski.

  Dr Marzena Ksel jest członkiem i wiceprzewodniczącą Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu (CPT).

  Dr Marcin Wujczyk jest członkiem Europejskiego Komitetu Praw Społecznych.

  Pan Wojciech Nowak z Ministerstwa Finansów jest członkiem Komitetu Budżetowego RE.

   

   

  Sekretariat RE

   

  Pan Wojciech Sawicki pełni stanowisko Sekretarza Generalnego ZPRE - jedno z trzech najwyższych stanowisk w Sekretariacie RE.

  Pan Paweł Wierdak jest Dyrektorem Biura RE w Warszawie.

   

  W Sekretariacie Rady Europy zatrudnionych jest ok 55 obywateli polskich (niektórzy na kontraktach tymczasowych).  

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: