close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZATRUDNIENIE W RE

 • Flagi Rady EuropyPodstawowy personel RE stanowią pracownicy zatrudniani na umowach na czas nieokreślony lub na umowach na czas określony. Dodatkowo, RE zatrudnia pracowników tymczasowych.

   

  Obowiązują dwa zasadnicze tryby rekrutacji do Rady Europy.

   

  Podstawowym trybem jest rekrutacja na podstawie otwartego konkursu. Na stanowiska w Radzie Europy obsadzane w tym trybie należy zgłaszać się bezpośrednio do Sekretariatu Organizacji. Nie jest wymagana akceptacja MSZ. Obowiązuje tryb zgłoszeń on-line.  Informacje na temat aktualnych ogłoszeń o wakatach publikowane są  na stronie internetowej RE.

   

  Drugim trybem jest tzw. oddelegowanie do Rady Europy na wniosek Sekretarza Generalnego. Daje to podstawę administracjom państw członkowskim RE do delegowania czasowo ich funkcjonariuszy do pracy w RE. W takich przypadkach wymagana jest akceptacja przez dotychczasowego pracodawcę oraz utrzymanie stosunku zatrudnienia. Zgłoszenie jest dokonywane przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Radzie Europy. Informacje na temat aktualnych wniosków Sekretarza Generalnego o oddelegowanie do RE nie są publikowane, lecz są przekazywane bezpośrednio do stałych przedstawicielstw przy RE  >>>

   

  Informacje nt. zasad rekrutacji do Rady Europy

  Aktualne konkursy do Rady Europy

  Struktura organizacyjna Sekretariatu Rady Europy

  Ogłoszenia o konkursach publikowane na stronie MSZ

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: