close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ORGANY RADY EUROPY

 • W świetle Statutu Rada Europy ma dwa organy:

   

  Widok na budynek Rady Europy - Komitet MinistrówKomitet Ministrów (KM) - jest organem decyzyjnym Rady Europy. W jego skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych wszystkich państw członkowskich. Na szczeblu ministerialnym Komitet Ministrów  zbiera się raz do roku w maju, natomiast bieżącą działalnością Organizacji kieruje Komitet Delegatów Ministrów (KDM) zbierający się na cotygodniowych posiedzeniach w Strasburgu. Ministrów spraw zagranicznych reprezentują w nim ambasadorowie - stali przedstawiciele akredytowani przy Radzie Europy. Z ramienia Polski w Komitecie Delegatów Ministrów zasiada obecnie Ambasador Janusz Stańczyk. Komitet Ministrów na szczeblu ministerialnym rozpatruje najważniejsze kwestie współpracy europejskiej oraz najistotniejsze problem polityczne Europy. >>>

   

  oraz

   

  Sala obrad Zgromadzenia Parlamentarnego Rady EuropyZgromadzenie Parlamentarne (ZPRE)  - organ doradczy Komitetu Ministrów i zarazem jedyna paneuropejska reprezentacja parlamentów narodowych państw Europy. Zasiada w nim 648 przedstawicieli parlamentów krajowych (324 członków oraz taka sama liczba zastępców), a liczba delegatów zależna jest od liczby mieszkańców danego państwa. Skład delegacji powinien odzwierciedlać układ polityczny panujący w parlamencie kraju macierzystego. Delegaci działają w Zgromadzeniu Parlamentarnym według przynależności partyjnej. Zgromadzenie Parlamentarne zbiera się na czterech sesjach plenarnych w ciągu roku. Monitoruje stan przestrzegania przez państwa członkowskie ich zobowiązań w zakresie przestrzegnia praw człowieka i demokracji. Dużą część prac ZPRE stanowią też sprawy społeczne. Wojciech Sawicki pełni obecnie funkcję Sekretarza Generalnego ZPRE. >>>

   

  Ponadto, na mocy decyzji Komitetu Ministrów utworzone zostały dwa następujące organy RE: 

   

  Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych (KWLR) - organ doradczy Komitetu Ministrów, reprezentujący władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Liczy 648 członków  (324 członków oraz 324 zastępców), posiadających mandat pochodzący z wyborów regionalnych lub lokalnych. Składa się z Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Główną rolą Kongresu jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego >>>

   

  Konferencja międzynarodowych organizacji pozarządowych (INGOs) - organ reprezentujący społeczeństwo obywatelskie państw Rady Europy. W jej skład wchodzi ponad 320 międzynarodowych organizacji pozarządowych.  Konferencja angażuje organizacje pozarządowe w działania Organizacji oraz tworzy ramy do ich dialogu z rządami, parlamentarzystami i władzami lokalnymi. Konferencja wzmacnia głos społeczeństwa obywatelskiego na forum europejskim i międzynarodowym. Obecnie, od 2015 r.,  Przewodniczącą Konferencji INGOs jest Polka, Anna Rurka. >>>.

   

  Organy RE wspierane są przez Sekretariat RE, na czele którego stoi:

   

  Sekretarz Generalny - odpowiada za bieżące funkcjonowanie organizacji, stoi na czele i kieruje pracą Sekretariatu Generalnego RE, i jest  jednym z przedstawicieli Rady Europy w stosunkach zewnętrznych. Aktualnie Sekretarzem Generalnym jest wybrany w 2009 r. i ponownie wybrany na drugą kadencję w 2014 r. Norweg Thorbjørn Jagland. >>>

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: