close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • O RADZIE EUROPY

 • Council of Europe building

  Rada Europy jest organizacją międzyrządową, która powstała  5 maja 1949 r. Została założona przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy), które podpisały w tym dniu Statut RE, zwany Traktatem Londyńskim.

   

  Obecnie RE liczy 47 członków. Jej siedzibą jest Strasburg we Francji.

   

  Historia

   

  Potrzeba powołania organizacji, będącej platformą współpracy ogólnoeuropejskiej oraz umacniającej pokój i podstawowe wartości demokratyczne, stała się szczególnie wyraźna po zakończeniu II wojny światowej.

   

  W pamiętnym przemówieniu na Uniwersytecie w Zurychu w dniu 19 września 1946 r. były premier Wielkiej Brytanii W. Churchill nawoływał:

   

  „Powinniśmy zbudować coś na kształt Stanów Zjednoczonych Europy(…) To w tym duchu zwracam się do was słowami: „Europo, przebudź się!”.

   

  Na tzw. Kongresie Europy w Hadze w 1948 r. państwa założycielskie RE podjęły negocjacje nad kształtem nowej organizacji. W Przesłaniu do Europejczyków, przyjętym na Kongresie, podkreślono:

   

  „Pragniemy Europy zjednoczonej, gdzie na całym jej obszarze powróci wolność poruszania się osób, przepływu idei i dóbr".

   

  W rezultacie, w maju 1949 r. 10 państw podpisało w Londynie Statut nowej organizacji. Wszedł on w życie trzy miesiące później, tworząc Radę Europy jako organizację międzynarodową o charakterze regionalnym, otwartą dla państw europejskich.

   

  Członkowie

   

  Członkiem Rady Europy może zostać każde państwo europejskie akceptujące zasady rządów prawa, demokracji parlamentarnej i ochrony praw człowieka, zaproszone przez tę organizację do przystąpienia. Gwarancją przestrzegania tych wartości jest zobowiązanie się do ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w przeciągu roku od przystąpienia do organizacji.

   

  Członkami Rady Europy są następujące państwa:

   

  Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

   

  Członkiem organizacji nie jest Białoruś. Białoruś złożyła wniosek o członkostwo w Radzie Europy 12 marca 1993 r. Od września 1992 r. do stycznia 1997 r. miała status gościa specjalnego Rady Europy. Utraciła go jednak wskutek nie spełniającego norm demokratycznych referendum konstytucyjnego z 1996 r. oraz ograniczania swobód obywatelskich przez organy władzy państwowej.

   

  Status obserwatora przy organach Rady Europy mają: Izrael, Japonia, Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone oraz Stolica Apostolska.  

   

  Cel i zakres działania

   

  Mandat RE określa Statut Rady Europy, a także dokumenty szczytów szefów państw i rządów RE, w tym w szczególności Trzeciego Szczytu RE w Warszawie. Co dwa lata KM przyjmuje program działań organizacji na kolejne dwa lata. Zgodnie z art. 1a Statutu celem Rady Europy jest, , osiąganie większej jedności między jej członkami dla ochrony ideałów i zasad, stanowiących wspólne dziedzictwo państw członkowskich, oraz ułatwienie ich przemian ekonomicznych i społecznych.Z zakresu działania RE wyraźnie wyłączone przez Statut są sprawy obrony narodowej.

   

  Council of Europe building

  W świetle dokumentów Trzeciego Szczytu RE podstawowa działalność Rady Europy dotyczy promowania i umacniania trzech wartości: praw człowieka, demokracji i praworządności w Europie.

   

  Rada Europy prowadzi szeroką działalność w zakresie tworzenia nowych standardów prawnych, rozwijania współpracy prawnej między państwami członkowskimi, rozwijania demokracji lokalnej. Działa także w obszarze kultury, edukacji, młodzieży, sportu, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, dialogu międzykulturowego, zagospodarowania przestrzennego, a także w sprawach społecznych, zdrowia i migracji.

   

  Rada Europy posiada szczególnie uznany autorytet jako organizacja promująca prawa człowieka, zasady praworządności i standardy demokratyczne. Jej wizytówką są także liczne konwencje. 

   

   

   

  Narodziny Rady Europy (pdf)

  Narodziny Rady Europy cd. (pdf)

  Siedziba Rady Europy - galeria zdjęć (pdf)

  Statut Rady Europy (pdf)

  Link do oficjalnej strony Rady Europy

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: