close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ORGANY MONITORINGOWE

 • 17 września 2011

  Rada Europy posiada kilka mechanizmów monitoringowych, działających na podstawie konwencji RE, ewentualnie na podstawie uchwał Komitetu Ministrów lub w formie porozumień częściowych.

   

  Ich zadaniem jest regularne badanie stanu przestrzegania przez państwa ich zobowiązań w zakresie  standardów praw człowieka, praworządności i demokracji.

   

  Komitety te badają prawo i praktykę państw członkowskich, przedstawiają raporty i rekomendacje. Szczególnymi organami monitoringowymi są Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Komisarz Praw Człowieka.

   

  Do mechanizmów monitoringowych RE należą też w szczególności:Sala Komitetu Ministrów w Radzie Europy

   

  • CPT (Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu) >>>
  • ECRI (Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji) >>>
  • Komitet doradczy Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych >>>
  • Komitet ekspertów Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub mniejszościowych >>>
  • Europejski Komitet Praw Społecznych >>>
  • GRETA (Grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi) działająca na podstawie Konwencji RE w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi >>>
  • GRECO (Grupa Państw przeciwko Korupcji) >>>
  • MONEYVAL (Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu) >>>

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: