close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DOKUMENTY

 • Podstawowe cele i zasady funkcjonowania Rady Europy określa Statut organizacji, przyjęty 5 maja 1949 r. w Londynie. W świetle art. 1 lit. a Statutu celem Rady Europy jest "osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady, stanowiące ich wspólne dziedzictwo, oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny". Państwa chcące zostać członkami Rady Europy przystępują do Statutu.

   

  Statut Rady Europy

  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z Protokoołami nr 1, 4, 6 i 7

  Porozumienie ogólne o przywilejach i immunitetach Rady Europy

  Memorandum o Porozumieniu ws. Biura RE w Warszawie i jego statusu prawnego

  Deklaracja Warszawska Trzeciego Szczytu Szefów Państw i Rządów RE (ang.)

  Plan Działania Trzeciego Szczytu Szefów Państw i Rządów RE (ang.)

  Memorandum o Porozumieniu miedzy RE a UE (ang.)

   


  Działalność Rady Europy w zakresie tworzenia standardów

   

  Rada Europy przyjęła 221 konwencji. Jest jedną z najważniejszych organizacji tworzących standardy prawnomiędzynarodowe w Europie. Wiele z jej konwencji stanowi część prawa unijnego, wiele konwencji jest otwartych także dla państw spoza RE oraz dla Unii Europejskiej.

   

  Obecnie, w ramach reformy RE i działań na rzecz zwiększenia jej skuteczności, prowadzony jest przegląd konwencji Rady Europy.

   

  Link do listy wszystkich konwencji Rady Europy

   

  Oprócz konwencji, liczne organy RE przyjmują różne niewiążące instrumenty. Wśród nich szczególne znaczenie mają rekomendacje Komitetu Ministrów adresowane do państw członkowskich.

   

  Zobacz również:

  Rekomendacje Komitetu Ministrów

  Dokumenty przyjęte przez Zgromadzenie Parlamentarne RE

  Dokumenty przyjęte przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych RE

  Link do bazy traktatowej MSZ

  Tagi: konwencje

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: