close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TRZECI SZCZYT RE

 • Sala obrad Trzeciego Szczytu Rady Europy na dziedzińcu Zamku Królewskiego w WarszawieTrzeci Szczyt Szefów Państw i Rządów 46 państw członkowskich Rady Europy, który odbył się w dniach 16-17 maja 2005 r. pod przewodnictwem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, uwieńczył półroczne przewodnictwo Polski w Radzie Europy. Szefowie Państw i Rządów przyjęli Deklarację i Plan Działania dla Rady Europy, które wyznaczyły cele i misję Organizacji na kolejne lata.

   

  Szczyty nie są stałą instytucją Rady Europy. Zwołuje się je wyłącznie wówczas, gdy istnieją po temu szczególnie ważne powody. W 60-letniej historii tej organizacj miały dotychczas miejsce zaledwie trzy takie wydarzenia.

   

  Pierwszy Szczyt w Wiedniu w 1993 r. nadał Radzie Europy - jedynej wówczas organizacji europejskiej mogącej sprostać temu zadaniu - rolę swoistej szkoły dla nowo powstałych demokracji oraz forum, na którym po raz pierwszy nawiązały one pełny dialog z państwami z przeciwnej strony żelaznej kurtyny.

   

  Konferencja prasowa poTrzecim Szczycie Rady Europy

  Drugi Szczyt Rady Europy w 1997 r. w Strasburgu powołał do życia ważną instytucję - Komisarza Praw Człowieka.

   

  Po kolejnym, największym w dotychczasowej historii rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 r., Rada Europy stanęła w obliczu zupełnie nowej sytuacji politycznej. Trzeci Szczyt,  który został zwołany w 2005 r., miał historyczne zadanie ustalenia nowych celów i zadań dla Rady Europy, określenia jej relacji z innymi organizacjami europejskimi oraz roli, jaką ma ona odgrywać w Europie XXI wieku.

   

   

   

  Oficjalna strona III Szczytu Rady Europy

  III Szczyt Rady Europy (pdf)

  Deklaracja Szefów Państw i Rządów Państw Członkowskich Rady Europy uchwalona podczas Szczytu Warszawskiego (wersja angielska)

  Plan Działania dla Rady Europy uchwalony podczas Szczytu Warszawskiego (wersja angielska)

  Podsumowanie Szczytu przez polskie przewodnictwo (wersja angielska)

  Wydarzenia towarzyszące podczas III Szczytu RE (pdf)

   

  Dowiedz się więcej:

  Fragment expose Ministra Spraw Zagranicznych, Adama Rotfelda, dotyczący Trzeciego Szczytu Szefów Państw i Rządów Rady Europy

  Wywiad z Ministrem Spraw Zagranicznych, Adamem Danielem Rotfeldem, na temat III Szczytu Rady Europy (ang) 

  Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza  w związku z decyzją Rady Europy o zwołaniu III Szczytu Szefów Państw i Rządów 

  Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza na temat III Szczytu podczas 903. posiedzenia Komitetu Ministrów Rady Europy (wersja angielska)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: