close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • O RADZIE EUROPY

 • Rada Europy jest paneuropejską organizacją międzyrządową, która powstała w dniu 5 maja 1949 r. w wyniku podpisania przez 10 państw-założycieli (Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy) tzw. Traktatu Londyńskiego (Statutu RE).

   

  Obecnie Rada Europy liczy 47 członków. Jej siedzibą jest Strasburg we Francji.

   

  Celem Rady Europy jest - zgodnie z art. 1a Statutu -  osiąganie większej jedności między jej członkami dla ochrony ideałów i zasad stanowiących wspólne dziedzictwo państw członkowskich, oraz ułatwienie przemian ekonomicznych i społecznych. 

   

  Jej najważniejszymi organami są Komitet Ministrów, Zgromadzenie Parlamentarne oraz Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych. Na straży praw człowieka zagwarantowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności stoi Europejski Trybunał Praw Człowieka. dowiedz się więcej >>>

   

  Narodziny Rady Europy (pdf)

  Narodziny Rady Europy cd. (pdf)

  Siedziba Rady Europy - galeria zdjęć (pdf)

  Statut Rady Europy (pdf)

  Link do oficjalnej strony Rady Europy

   

   
   
   
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: