close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STRONA GŁÓWNA

 •  A. Nauka języka polskiego jako obcego

   

  1. Rada Europy – kurs języka i kultury polskiej

  Kurs języka i kultury polskiej jest prowadzony w Radzie Europy przez stowarzyszenie pracowników RE Amicale we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Radzie Europy. Kurs jest prowadzony na dwóch poziomach zaawansowania i jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników Sekretariatu RE i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego przy RE.

  Koordynatorem jest Pani Barbara Geber (e-mail b.geber@free.fr)

   

  2. Université Populaire Européenne (powszechny uniwersytet europejski)

  9 Place de l'Université, 67000 Strasbourg, Fax + 33 3 88 36 32 10 - Tél. +33 3 88 36 32 10, e-mail: info@u-populaire-europeenne.com

   

  Na Powszechnym Uniwersytecie Europejskim w Strasburgu wykładany jest język polski na czterech poziomach: dla początkujących, średnim 1 i 2 oraz zaawansowanym. Zapisy rozpoczynają się 3 września, kursy trwają od 8 października.

  Koordynatorem jest Pani Iwona Chamerska (e-mail: iwch7@yahoo.fr)


  B. Nauka języka polskiego w szkole polskiej 

   

  3. Szkoła polska w Strasburgu

  18, quai des Alpes, 67000 Strasbourg, e-mail : anna.cieplinski@gmail.com

   

  Dzieci w wieku szkolnym (od 6 lat), porozumiewające się po polsku, przebywające czasowo lub na stałe we Francji czy w Niemczech mogą uczyć się języka polskiego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Strasburgu.

  W Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym (zwanym potocznie Szkołą Polską) istnieje sześcioletnia szkoła podstawowa. Realizowany jest uzupełniający program nauczania języka polskiego - średnio 3-4 godz. tygodniowo, młodzież klas starszych poznaje także historię i geografię Polski. Po ukończeniu roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa, a podczas całego okresu uczęszczania do Szkoły – polskie legitymacje uczniowskie.

  Szkolny Punkt Konsultacyjny podporządkowany jest polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej. Lekcje, prowadzone przez dyplomowanych nauczycieli, odbywają się raz w tygodniu, w sobotę przed południem, w budynku szkoły podstawowej LOUVOIS w Strasburgu (18 Quai des Alpes).

   

  Dyrektorem Szkoły jest Pani Anna Cieplińska (e-mail: anna.cieplinski@gmail.com)

   

  C. Nauka języka polskiego w szkołach międzynardoowych w Strasburgu

  Koordynatorem sekcji polskich w szkołach międzynarodowych w Strasburgu jest Pani Barbara Geber (e-mail : b.geber@free.fr)

   

  4. Lycée International des Pontonniers

  1 rue des Pontonniers, 67081 Strasbourg, tel : + 33 (0)3.88.37.15.25, web : http://www.lyc-sections-internationales-strasbourg.ac-strasbourg.fr/

   

  Jest to liceum międzynarodowe z sekcjami : polską, włoską, angielską, niemiecką, hiszpańską i rosyjską. Nauczanie języka polskiego odbywa się w wymiarze 5 godzin tygodniowo, historii -   2 godzin na wszystkich trzech poziomach. Przedmioty polskie wpisują się w ramy obowiązkowego nauczania szkoły. Program nauczania języka polskiego podporządkowany jest programowym dyspozycjom polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczególny nacisk położony jest na kształcenie lingwistyczne, umożliwiające dostęp do polskiego życia literackiego i kulturalnego. Pozostałe przedmioty są w języku francuskim. W szkole jest obowiązek nauki drugiego języka (oprócz polskiego i francuskiego). Życie szkoły jest bardzo bogate: organizowane są wyjazdy w kraju i za granicę, istnieje możliwość zapisania się do różnych kół zainteresowań oraz wybrania dodatkowych przedmiotów. Istnieje specjalna klasa dla uczniów z zagranicy nieznających języka francuskiego, w której nauczyciele są przygotowani do pracy z nimi od podstaw. Lekcje trwają od poniedziałku do soboty – w środy i soboty do południa, a w pozostałe dni najdłużej do 18.00. 


  5. Collège de l´Esplanade  avec sections internationales

  20 rue de Londres, 67043 Strasbourg, tel : +33 (0)3 88 45 33 50, fax : +33 (0)3 88 61 85 05, Web : http://esplaweb.free.fr ,

  e-mail: ce.0671915T@ac-strasbourg.fr
   

  Collège (gimnazjum) międzynarodowe z sekcjami : polską, włoską, angielską, niemiecką i hiszpańską. Nauczanie języka polskiego odbywa się w wymiarze 4 godzin tygodniowo, historii 2 godzin na wszystkich czterech poziomach. Program nauczania języka polskiego podporządkowany jest programowym dyspozycjom polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczególny nacisk położony jest na kształcenie lingwistyczne, umożliwiające dostęp do polskiego życia literackiego i kulturalnego. Pozostałe przedmioty są w języku francuskim. Jest możliwość nauki dodatkowych dwóch języków – pierwszy zaczyna się w klasie 6ème (pierwszy rok nauki w collège), a drugi w klasie 4ème  ( trzeci rok nauki). Uczniowie z zagranicy nieznający języka francuskiego zapisywani są do klasy FLE – francuski dla obcokrajowców. Lekcje trwają od poniedziałku do soboty – w środy i soboty do południa. 

   

  6. Ecole élémentaire Conseil des XV avec sections internationales

  2 rue de Douai, F - 67000 Strasbourg, +33 (0)3 88 61 92 72, e-mail ce.0672461L@ac-strasbourg.fr

   

  We Francji szkoła podstawowa trwa 5 lat i obejmuje klasy od zerówki do klasy czwartej włącznie. Dzieci rozpoczynają naukę od 6 roku życia. Lekcje odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki – rano i po południu. Języka polskiego dzieci uczą się w wymiarze 1,5 godz. dziennie. Szkoła prowadzi także nauczanie francuskiego jako obcego, dla dzieci przyjeżdżających bez znajomości języka.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: