close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 15 marca 2019

  W dniu 16 marca 2019 roku Polska obejmie półroczne przewodnictwo we Wspólnocie Demokracji.

  Wspólnota Demokracji jest międzyrządową koalicją państw o zasięgu globalnym, której głównym celem jest promowanie demokratycznych zasad oraz norm. Została ona utworzona podczas międzynarodowej Konferencji Ministerialnej pt. „Ku Wspólnocie Demokracji”, zwołanej w czerwcu 2000 r. w Warszawie z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych RP, profesora Bronisława Geremka oraz Sekretarz Stanu USA, Madeleine Albright. W Deklaracji Warszawskiej, stanowiącej dokument założycielski Wspólnoty, zawarto zobowiązanie rządów do współpracy w kwestiach związanych z demokracją w ramach istniejących organizacji międzynarodowych oraz do formowania koalicji w celu wspierania rezolucji i działań podejmowanych w celu promowania demokracji.

  Mocną stroną Wspólnoty Demokracji jest jej globalny charakter, który pozwala na wymianę poglądów i koordynowanie stanowisk między państwami z różnych kręgów kulturowych. Daje ona możliwość wpływania na państwa znajdujące się na etapie transformacji, w kierunku przyjmowania przez nie nowoczesnych standardów demokratycznych.

  Polska jest jednym z założycieli i gospodarzem Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji. Podczas sprawowania przewodnictwa we Wspólnocie Demokracji mamy nadzieję na dalsze wzmacnianie wartości demokratycznych na świecie.

  Przewodnictwo w WD to dla nas szczególnie ważna rola ze względu na historię naszego kraju, który dokonał głębokiej transformacji politycznej, ekonomicznej i społecznej, osiągając sukces w budowie stabilnego systemu demokratycznego, otwartego na przekazywanie swoich doświadczeń innym społeczeństwom. Promocja demokracji jest jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej.

  Jako promotor demokracji Polska - udostępniając swoje doświadczenia - buduje instrumenty wzajemnego zaufania, które pomagają w tworzeniu trwałych relacji z państwami znajdującymi się w trakcie transformacji. Z drugiej strony, priorytetem jest umacnianie pozycji Polski w relacjach dwustronnych z najważniejszymi partnerami, podobnie definiującymi agendę demokratyzacyjną. Wspólne działania na rzecz promocji demokracji i transformacji systemowej w sposób istotny przyczyniają się do wzmacniania się dwustronnych więzi politycznych oraz wpływają dodatnio na współpracę bilateralną także w innych obszarach.

  W ramach naszego przewodnictwa we Wspólnocie Demokracji, Polska planuje zorganizować w Warszawie w czerwcu spotkanie Rady Zarządzającej, w której udział wezmą przedstawiciele 29 państw członkowskich Rady Zarządzającej.

  Spotkanie poświęcone będzie dyskusjom na temat partycypacji młodzieży w życiu publicznym, edukacji społeczeństwa obywatelskiego z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, a także tematyce zrównoważonego rozwoju i demokracji. Powyższe zagadnienia w naturalny sposób wpisują się w priorytety polskiej polityki zagranicznej w zakresie agendy demokratyzacyjnej i praw człowieka.

  Polskie przewodnictwo we Wspólnocie Demokracji następuje po półrocznej prezydencji Wielkiej Brytanii i poprzedza prezydencję Rumunii.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: