close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • FAQ

 • 1. Czy Rada Europy jest organem Unii Europejskiej?

  Nie, Rada Europy jest odrębną organizacją międzynarodową z siedzibą w Strasburgu (Francja), w skład której wchodzi 47 państw europejskich. Jej głównymi organami są Komitet Ministrów, Zgromadzenie Parlamentarne i Europejski Trybunał Praw Człowieka. Natomiast Unia Europejska zrzesza 27 państw, a wśród jej organów są m.in. Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska i Parlament Europejski oraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Obie organizacje opierają się jednak na tych samych wartościach - prawa człowieka, demokracja i praworządność - i na tej podstawie blisko ze sobą współpracują >>>

   
  2. Czy Stałe Przedstawicielstwo uczestniczy w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

  Nie, Rząd Polski przed Trybunałem reprezentuje Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Obsługę Pełnomocnika zapewnia Biuro ds. postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, usytuowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W razie pytań prosimy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Pełnomocnika [link]

   
  3. Czy Stałe Przedstawicielstwo udziela pomocy przy składaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?

  Nie, Stałe Przedstawicielstwo nie ma takich kompetencji. W tej sprawie należy zwrócić się do adwokata, radcy prawnego lub organizacji działających na rzecz praw człowieka. Warto też zapoznać się z informacjami nt. procedury składania skarg na stronie Trybunału [link]

   
  4. Czy skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powinna być złożona osobiście?

  Nie ma takiego wymogu. Z uwagi na ograniczenia dotyczące wstępu do siedziby Trybunału sugerujemy składanie skarg listem poleconym.

   
  5. Czy istnieje możliwość uczestniczenia w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez Stałe Przedstawicielstwo?

  Tak, osoby zainteresowane otrzymywaniem zaproszeń i informacji prosimy o zgłaszanie zainteresowania na nasz adres mailowy:  strasburg.re.sekretariat@msz.gov.pl

   
  6. Czy Stałe Przedstawicielstwo pełni funkcje konsularne?

  Nie, Stałe Przedstawicielstwo nie posiada takich kompetencji. Strasburg znajduje się w okręgu konsularnym Ambasady RP w Paryżu, do której należy się zwracać we wszystkich sprawach konsularnych. Dane kontaktowe Wydziału Konsularnego Ambasady w Paryżu:

  1, rue deTalleyrand, 75007 Paryż, Francja

  Tel.: +33 143173400, +33 1 43 17 34 22 / 04

  Faks +33 143173434, +33 143173401

  http://www.paryz.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/

  paris.wk.info@msz.gov.pl

   

  7. Czy Stałe Przedtawicielstwo organizuje praktyki i staże?

  Tak, istnieje taka możliwość. Sugerujemy zapoznanie się z informacjami nt. praktyk umiesczonymi na stronie internetowej. W razie pytań prosimy o kontakt na numer +333 88 37 23 02 lub drogą mailową na adres:  strasburg.re.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Nie znalazłeś odpowiedzi? Zadaj nam swoje pytanie >>>

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: